Persediaan Gerakan Islam

Wednesday, May 27, 2009

Orang-orang  yang terdahulu dari kita telah beriman dengan iman yang sungguh mendalam,  suci dan ampuh terhadapnya:

1.      Allah, pertolongan dan bantuanNya. Firman Allah:

    

            “Jika Allah menolong kamu maka tidaklah ada orang yang dapat mengalahkan kamu.”

                                                                                                            (Ali-Imran: 160)

2.      Manhaj (method) Ilahi, keistimewaan dan kesesuaiannya. Firman Allah S.W.T.:


Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan, dengan kitab itulah, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan.                                            (Al-Maaidah: 15-16)

3.      Persaudaraan, hak persaudaraan dan kesuciannya. Firman Allah:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara.

                                                                                                (Al-Hujurat : 10)

4.      Kebesaran, keagungan dan kelumayanan balasan Allah. Firman Allah:

Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kesusahan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah dan tidak (pula) memijak satu tempat yang membangkitkan kemarahan orang-orang kafir dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan ditulis bagi mereka dengan yang demikian itu satu amal soleh, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik.

                                                                                                (At-Taubah: 120)

5.      Mereka percaya kepada diri mereka sendiri, kerana mereka adalah satu jama`ah yang telah dipilih Allah untuk membebas dan menyelamatkan dunia. Dengan itu mereka telah diberikan keistimewaan. Oleh itu mereka adalah umat paling baik yang telah dikeluarkan untuk manusia. Mereka mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman, lantas mereka pun beriman.


Sumber: Apa Ertinya Saya Menganut Islam? oleh al-Ustaz Fathi Yakan.


 

                                                                                               

 

                                                             

Read more...

Kubu Pertahanan Dari Godaan Syaitan

Tuesday, May 26, 2009


Dirumuskan oleh salah seorang dari para salihin dengan katanya: “Ku renung dan ku fikir, dari pintu manakah syaitan itu memasuki hati manusia, tiba-tiba ku dapati syaitan memasukinya dari sepuluh pintu:

1.       Tamak dan jahat sangka, lantas aku menghadapinya dengan sifat menaruh kepercayaan dan berpada dengan yang ada setelah berusaha dan berikhtiar.

2.       Cintakan hidup dan panjang angan-angan, lantas aku menghadapinya dengan rasa takut terhadap kedatangan maut dengan tiba-tiba.

3.       Cintakan kerehatan dan nikmat, lantas aku menghadapinya dengan meyakini bahawa nikmat itu akan hilang dan meyakini balasan buruk.

4.       Kagum pada diri sendiri (‘ujub), lantas aku menghadapi dengan mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah dan takutkan balasan seksaan.

5.       Pandang rendah terhadap orang lain dan tidak menghormati mereka, lantas aku menghadapinya dengan cara mengetahui hak-hak dan kehormatan mereka.

6.       Hasad, lantas aku menghadapinya dengan sifat qana’ah (berpuas hati dengan apa yang ada setelah berusaha dan berikhtiar) dan redha terhadap pemberian  Allah kepada makhluk-Nya.

7.       Riya’ dan sukakan pujian manusia, lantas aku menghadapinya dengan sifat ikhlas.

8.       Bakhil, lantas aku menghadapinya dengan meyakini bahawa apa yang ada di tangan makhluk itu akan binasa sedang apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal.

9.       Takabbur, lantas aku menghadapinya dengan sifat tawadhu’.

10.   Tamak, lantas aku menghadapinya dengan yakin terhadap balasan Allah dan tidak mengharapkan sesuatu yang ada pada manusia.

Di antara arahan yang dituntut oleh Islam sebagai suatu jalan untuk mengelakkan diri daripada panah dan tipudaya Iblis ialah mengingati Allah sewaktu mula melakukan semua kerja. Dalam hubungan ini Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa syaitan bagi orang-orang mukmin telah bertemu dengan syaitan bagi orang-orang kafir. Tiba-tiba kedapatan bahawa syaitan bagi orang kafir itu dalam keadaan yang gemuk muntal, sedangkan syaitan bagi orang mukmin itu kurus kering dan dalam keadaan dukacita, lantas syaitan orang kafir itu bertanya kepada syaitan kepada orang mukmin:

“Kenapa kamu kurus kering dan dukacita.” Syaitan orang mukmin itu menjawab : “Aku mendampingi seorang lelaki untuk menggodanya. Apabila lelaki itu hendak makan beliau menyebut nama Allah, jadi aku terus lapar. Apabila minum beliau menyebut nama Allah, jadi aku terus kehausan. Apabila beliau memakai pakaian beliau menyebut nama Allah, dengan itu aku terus bertelanjang. Apabila beliau memakai minyak rambut beliau menyebut nama Allah, dengan itu rambutku terus kering dan kusut.” Syaitan orang kafir itupun menjawab : “Tetapi aku mendampingi seorang yang tidak melakukan sedikit pun daripada apa yang engkau sebutkan itu. Oleh itu aku berkongsi dengannya pada makanannya, minuman dan pakaiannnya.”

Termasuk juga dalam perkara yang dapat dijadikan sebagai kubu pertahanan ialah menjauhkan makan terlalu banyak, bermewah-mewah sekalipun halal dan bersih.

Rasulullah S.A.W. pula bersabda:

“Sesungguhnya syaitan itu berlari dalam diri anak Adam seperti mengalirnya darah, oleh itu sempitkanlah laluan syaitan dengan berlapar.”(Hadith riwayat Ahmad dan Bukhari)

Di antara benteng-benteng tersebut juga ialah membaca al-Qur’an, berzikir dan beristighfar kerana Rasulullah S.A.W. telah bersabda:

“Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya di atas hati anak Adam. Apabila beliau (anak Adam) berzikir syaitan itu akan berundur dan apabila beliau lupa kepada Allah syaitan itu akan mengunyah hatinya.”

Di antara benteng-benteng ini juga ialah menjauhi sifat tergesa-gesa dan sentiasa bersifat hati-hati dalam semua perkara kerana Rasulullah S.A.W. telah bersabda: “Terburu-buru itu dari syaitan dan hati-hati itu dari Allah.” (Hadith riwayat Ibn Abi Shaibah, Abu Ya’la dan al-Baihaqi. At-Tirmidhi meriwayatkan hadith sepertinya dan al-Albani mengatakan sanadnya hassan.)


SUMBER: APA ERTINYA SAYA MENGANUT ISLAM? OLEH AL-USTAZ FATHI YAKAN

untuk diriku dan dirimu..(",)
Read more...

Tanda-tanda Ketewasan Jiwa


Apabila hati manusia itu telah mati, atau menjadi keras, apabila akal manusia itu padam dan tidak bercahaya atau menyeleweng, apabila manusia tewas dalam pertarungan dengan syaitan terbukalah pintu-pintu masuk bagi segala kejahatan ke dalam jiwanya, lebih-lebih lagi apabila kita mengetahui bahawa syaitan itu meresap ke dalam diri anak-anak Adam  sebagaimana darah meresap dan mengalir dalam tubuhnya.

Selain dari itu, suatu penyakit yang paling bahaya yang menimpa mereka yang  telah tewas ialah penyakit was-was. Syaitan menjadikan mereka was-was dalam semua urusan hidup mereka dengan tujuan memesongkan mereka dari jalan Allah yang sebenarnya.


Sumber: APA ERTINYA SAYA MENGANUT ISLAM? OLEH AL-USTAZ FATHI YAKAN, PUSTAKA SALAM (1997)

Read more...

Lokasi Pelawat

Kongsi